Zmiana granulacji danych pomiarowych dotyczących Rynku Bilansującego

ESV S.A. informuje, że jest już przygotowana do przekazywania danych pomiarowych w granulacji 15-minutowej, zgodnie z nowymi Warunkami Dotyczącymi Bilansowania (WDB), zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 września 2023 r.

Pomimo, że na dostosowanie ustalony został czas do dnia 14 czerwca 2024 r. proponujemy Sprzedawcom przejście na nowe zasady przed tą datą. Dane pomiarowe udostępniane będą w dotychczasowy sposób, tj. za pomocą plików tekstowych w formacie PTPiREE, za pośrednictwem serwera ftp.

Zapis danych w granulacji 15-minutowej zawarty jest w przykładowym pliku do pobrania. Określenie 590XXXXXXXXXXXXXXX zawarte w pierwszym rekordzie pliku oraz w jego nazwie należy rozumieć jako kod PPE podany w standardzie GS1.

Zamiar wcześniejszego przejścia na nowy format prosimy zgłaszać drogą emailową na adres obsluga_rynku@esv.pl.